Priser

Infrysning av ägg vid Carl von Linnékliniken

All behandling betalas i förskott. Betalning sker med kort eller via bankgiro eller privatgiro. Vi hanterar inte kontanter på belopp >5000 kr.

I priset ingår hormonstimulering, uthämtning av ägg, nedfrysning av de ägg som är mogna samt frysförvaring under det första året.

OBS! Kostnaden för mediciner tillkommer och ingår inte i högkostnadsskyddet.

En behandling        25 000
Frysförvaring per år (efter ett år)     1000 / infrysningstillfälle
IVF-behandling med de frysta äggen (per gång)     3/4 av aktuellt IVF-pris

Bank- och privatgironummer

Bankgiro:   5663-3811

Privatgiro: 55 82 50-7

Betalning från utlandet

IBAN: SE67 9500 0099 6042 0558 2507

BIC: NDEASESS

Carl von Linnékliniken HB